Aktualności

W celu zapewnienia Państwu jak najlepszej obsługi nawiązaliśmy współpracę z Agentem Ubezpieczeniowym UNIQA TU SA.

Oferuje on ubezpieczenia zarówno indywidualne, jak i dla firm, w szczególności ubezpieczenia: komunikacyjne, mieszkań i domów, turystyczne, małych i średnich przedsiębiorstw, na życie.

Karol Kucwaj
Agencja Ubezpieczeniowa

tel:+48 514 77 95 24

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Oferuje:

 • Ubezpieczenia komunikacyjne
  • OC komunikacyjne
  • Auto Casco
  • Assistance
  • Mini Assistance
  • AutoSzyby
  • NW kierowcy i pasażerów
  • Zielona Karta
  • Ubezpieczenia flotowe
 • Ubezpieczenia majątkowe
  • Korporacyjne
   • Ochrona Prawna
   • Finansowe
    • Gwarancje zapłaty wadium
    • Gwarancje należytego wykonania kontraktu
    • Gwarancje usunięcia wad i usterek
    • Gwarancje zwrotu zaliczki
    • Gwarancje długu celnego
   • Majątkowe
    • Utrata zysku (BI)
    • Mienie w transporcie
    • Maszyny i urządzenia od uszkodzeń
    • Ryzyka budowy i montażu
    • Mienie przedsiębiorstw
    • Mienie od wszystkich ryzyk
    • Elektronika od wszystkich ryzyk
   • Odpowiedzialność cywilna
    • Z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia
    • Obowiązkowe
    • Osób fizycznych w życiu prywatnym
    • Przewoźników w krajowym i międzynarodowym ruchu drogowym
    • Z tytułu wykonywania zawodu
    • Armatora jachtu
   • Masowe
    • Mieszkalnictwo
     • Pakiet dla Spółdzielni Mieszkaniowych
     • Pakiet dla Wspólnot Mieszkaniowych
     • OC zarządcy nieruchomości
     • OC członków władz Spółdzielni Mieszkaniowej
     • Mieszkania przy czynszu
     • Lokale przy czynszu
     • Grupowe ubezpieczenie mieszkań
    • Ubezpieczenie małych i średnich przedsiębiorstw
    • Osoby fizyczne (mieszkania)
     • Ubezpieczenie DOM Plus
     • Moto-Dom
    • Rolne
     • Agro casco
     • Ubezpieczenie mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych
     • Obowiązkowe OC gospodarstw rolnych
     • Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolnych
     • Zwierzęta od padnięcia i uboju z konieczności
    • Gminy, powiaty i inne jednostki organizacyjne
    • QUATRO
    • Ubezpieczenie Kościołów, Związków i Organizacji Wyznaniowych
 • Ubezpieczenia osobowe
  • Wypadek & Przezorność
   • Komunikacyjne
   • Szkolne
   • Ogólne
  • Zdrowotne
   • Zdrowie & Harmonia
  • Turystyczne (Podróż & Radość)
 • Ubezpieczenia na życie
  • Indywidualne
   • Fundusz & Perspektywa
   • Kapitał & Pewność
   • Życie & Ochrona
  • Grupowe
  • Zbiorowe