W i W

Licencjonowane Biuro rachunkowe

Zakres usług

Dla nowo powstających firm służymy pomocą przy ich powstawaniu. Doradzamy wybór formy organizacyjno – prawnej działalności gospodarczej, najlepszego sposobu opodatkowania. Przygotowujemy wnioski o wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego, zgłoszenia do ZUS, urzędu skarbowego i innych urzędów. A w trakcie współpracy bieżące prowadzenie księgowości firmy wraz z doradztwem finansowo-księgowym.

Dla istniejących firm prowadzimy wszelkiego rodzaju rejestry i ewidencje, łącznie z wyprowadzeniem zaległości, w szczególności:

KSIĘGI RACHUNKOWE

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY

KADRY I PŁACE

SPRAWOZDANIA I RAPORTY FINANSOWE

Sporządzamy wszelkiego typu sprawozdania i raporty finansowe, zgodnie z Państwa oczekiwaniami, opierając się na wzorach przedstawionych przez Klienta bądź też przedstawiając własne propozycje raportów.

ANALIZY FINANSOWE

W zależności od określonych przez Klienta potrzeb, przygotowujemy analizy finansowe wspomagające podejmowanie decyzji w firmie. Mogą to być analizy sprzedaży, szczegółowe analizy kosztów, płynności finansowej, obliczenia wraz z komentarzami ważnych wskaźników finansowych, jak również dowolne zestawienia danych księgowych.